Projekti / Trgovačke građevine

Shopping Park „Supernova“, Varaždin, Hrvatska

Površina: 18500 m2

Opseg usluga:

 • Projektiranje, inženjering i prateće savjetovanje
 • Upravljanje dozvolama za gradnju i suglasnostima
 • Vođenje projekta
 • Razvoj novih brendova u centru

Photos by Darko Gorenak

Trgovački centar „Supernova“, Slavonski Brod, Hrvatska

Razvoj novih brendova u centru

Opseg usluga:

 • Projektiranje, inženjering i prateće savjetovanje
 • Nadzor i monitoring

Shopping Park „Supernova“, Sisak, Hrvatska

Razvoj novih brendova u centru

Opseg usluga:

 • Projektiranje, inženjering i prateće savjetovanje

 

Trgovački centar „Supernova“, Zadar, Hrvatska

Razvoj novih brendova u centru

Opseg usluga:

 • Projektiranje, inženjering i prateće savjetovanje

C&A trgovine – Fit Out: Hrvatska, Slovenija

Opseg usluga:

 • Projektiranje, inženjering i prateće savjetovanje
 • Upravljanje dozvolama za gradnju i suglasnostima
 • Vođenje projekta
 • Provođenje tendera i upravljanje ugovornom dokumentacijom
 • Organizacija i vođenje gradnje
 • Nadzor i monitoring projekta

Hervis trgovine – Fit Out: Hrvatska

Opseg usluga:

 • Projektiranje, inženjering i prateće savjetovanje
 • Upravljanje dozvolama za gradnju i suglasnostima
 • Vođenje projekta
 • Provođenje tendera i upravljanje ugovornom dokumentacijom
 • Organizacija i vođenje gradnje
 • Nadzor i monitoring projekta

Lanac supermarketa Aldi, Hrvatska

Savjetodavne usluge u fazi ekspanzije

Opseg usluga:

 • Tehnički i pravni due diligence potencijalnih lokacija za gradnju

 

Građevina mješovite namjene „VTC Stanoing“, Varaždin, Hrvatska

Površina: 20000 m2

Opseg usluga:

 • Savjetovanje
 • Marketing projekta

 

Unutarnje uređenje (fit-out)

U području unutarnjeg uređenja (fit-out), razvili smo paket usluga Total Fit Out, o čemu više možete saznati iz naše brošure.