Projekti / Infrastruktura

Razvoj novog terminala u Luci Rijeka, Rijeka, Hrvatska

Opseg usluga:

  • Due diligence projekta i savjetovanje